Limburg

Erbeter Uitzien

Zie voor de volledige adres
en contactgegevens per
instituut de website
www.erbeteruitzien.nl.

Jalili Kliniek

Penningkruid 102
5803 KK Venray
047 – 87 850 41
06 – 288 133 84 / 06 – 402 343 02
www.jalilikliniek.nl

Praktijk voor Injectables

Kopenhagenstraat 5
6135 LL Sittard
085 – 40 136 78
info@praktijkvoorinjectables.nl
www.praktijkvoorinjectables.nl

Face It Almere

Drs. Peter Driessen
www.face-it-almere.nl/salons
info@face-it-almere.nl

Marie-Louise Savelberg

Dr. Robin Ernsting
Poststraat 18b
6461 AX Kerkrade
info@mesozondernaald.nl
www.mesozondernaald.nl